Biển báo nguy hiểm trong luật giao thông đường bộ Việt Nam mới nhất đem đến với bạn kiến thức vê tất cả các loại biển báo nguy hiểm.

Bien Bao Nguy Hiem
Biển báo nguy hiểm

Tìm hiểu về biển báo nguy hiểm?

Là biển báo cảnh báo nguy hiểm ở nơi phía sau biển được ký hiệu bằng hình ảnh nhằm giúp người tham gia giao thông biết được để tránh nguy hiểm khi tham gia.

Biển báo nguy hiểm đa số đều có hình tam giác viền màu đỏ và bên trong có màu vàng cùng hình ảnh ký hiệu màu đen để báo hiệu vầ một số biển báo hiệu đường sắt có hình ảnh khác.

Xem thêm bài viết: >> Học lái xe ô tô Hà Nội<<

Các loại biển báo nguy hiểm trong luật giao thông đường bộ Việt Nam gồm những gì?

Sau đây Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Nam Tiến sẽ cung cấp đến bạn kiến thức đẩy đủ nhất về tất cả các loại biển báo nguy hiểm mà bạn cần ghi nhớ trước khi tham gia giao thông.

– Đặc điểm nhận biết: Có hình tam giác và viền màu đỏ, nền trong màu vàng và có hỉnh ảnh cảnh báo màu đen.

Theo QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo nguy hiểm hoặc cảnh báo chủ yếu có hình tam giác đều, ba đỉnh lượn tròn; một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lên trên (trừ biển số W.208) có tác dụng cánh báo cho tài xế những nguy hiểm ở phía trước.

Các loại biển báo nguy hiểm trong luật giao thông đường bộ ở Việt Nam là:

Biển số 201a “Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái”, báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên trái.

201a 1809093946

Biển số 201b “chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải”, báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên phải.

201b 1809100952

Biển số W.201c chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái.

201c 1809101644

Biển số W.201d chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải.

201d 1809101644

Biển số 202a “Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”, báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái.202a 1809100953

Biển số 202b “Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”, báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên phải.

202b 1809100953

Biển số 203a “Đường bị hẹp cả hai bên”, báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên.

203a 1809100953

Biển số 203b “Đường bị hẹp về phía trái”, báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên trái.

203b 1809100953

Biển số 203c “Đường bị hẹp về phía phải”, báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên phải.

203c 1809100953

Biển số 204 “Đường hai chiều”, báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hoặc đoạn đường có chiều xe đi và về đi chung.

204 1809100953

Biển số 205a “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng.

205a 1809100953

Biển số 205b “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng.

205b 1809100953

Biển số 205c “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng.

205c 1809100953

Biển số 205d “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng.

205d 1809100953

Biển số 205e “Đường giao nhau cùng cấp”, báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng.

205e 1809100953

Biển số 206 “Giao nhau chạy theo vòng xuyến”, báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa nút giao, các loại xe qua nút giao phải đi vòng xuyến quanh đảo an toàn theo chiều mũi tên.

206 1809100953

Biển số 207a “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207a 1809100953

Biển số 207b “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207b 1809100953

Biển số 207c “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207c 1809100953

Biển số 207d “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207d 1809100954

Biển số 207e – “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207e 1809100954

Biển số 207f “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207f 1809100954

Biển số 207g “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207g 1809100954

Biển số 207h “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207h 1809100954

Biển số 207i “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207i 1809100954

Biển số 207k “Giao nhau với đường không ưu tiên”, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

207k 1809100954

Biển số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên”, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên.

208 1809100954

Biển số 209 “Giao nhau có tín hiệu đèn”, báo trước nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn trong trường hợp người lái xe khó quan sát để kịp thời xử lý.

209 1809100954

Biển số 210 ” Giao nhau với đường sắt có rào chắn”, báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay rào chắn nửa kín và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông.

210 1809100954

Biển số 211a “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”, báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.

211a 1809100954

Biển số 211b “Giao nhau với đường tàu điện”, chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện.

211b 1809100954

Biển số 212″Cầu hẹp”, báo trước sắp đến cầu hẹp là loại cầu có chiều rộng phần xe chạy nhỏ hơn hoặc bằng 4,5m.

212 1809100954

Biển số 213 “Cầu tạm”, báo trước sắp đến cầu tạm là loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe cộ qua lại.

213 1809100954

Biển số 214 “Cầu quay-cầu cất”, báo phía trước gặp cầu xoay, cầu cất là loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ bằng cách quay hoặc nâng nhịp thông thuyền để cho tàu thuyền qua lại. Các phương tiện đi trên đường bộ phải dừng lại chờ đợi.

214 1809100954

Biển số 215a “Kè, vực sâu phía trước”, báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu, hoặc sông suối đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm).

215 1809100954

Biển số 215b “Kè, vực sâu phía bên trái”, báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu, hoặc sông suối đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm).

Screenshot 2022 01 10 113455

Biển số 215c “Kè, vực sâu phía bên phải”, báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu, hoặc sông suối đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm).

Screenshot 2022 01 10 113425

Biển số 216a “Đường ngầm”, báo trước những vị trí có đường ngầm (đường tràn), oàn đường thường qua sông suối và khe cạn mà có nước có thể tràn qua thường xuyên khi có lũ.

216 1809100954

Biển số 216b “Đường ngầm có nguy cơ lũ quét”, báo trước những vị trí có đường ngầm (đường tràn), đoàn đường thường qua sông suối và khe cạn thường xuyên có lũ quét.

Screenshot 2022 01 10 113347

Biển số 217 “Bến phà”, báo trước sắp đến bến phà.

217 1809100955

Biển số 218 “Cửa chui”, để báo trước sắp đến đường có cổng chắn ngang, kiểu cổng như đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng cầu vòm…

218 1809100955

Biển số 219 “Dốc xuống nguy hiểm”, báo trước sắp tới đoạn đường xuống dốc nguy hiểm.

219 1809100955

Biển số 220 “Dốc lên nguy hiểm”, báo trước sắp tới đoạn đường lên dốc nguy hiểm.

Screenshot 2022 01 13 114845

Biển số W.221a “Đường không bằng phẳng” để báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm, v.v… xe chạy với tốc độ cao sẽ nguy hiểm.

221a 1809100955

Biển số W.221b “Đường không bằng phẳng” để báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, có gờ giảm tốc  v.v… xe chạy với tốc độ cao sẽ nguy hiểm.

221b 1809100955

Biển số W.222a “Đường trơn” để báo trước sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn.

222a 1809100955

Biển số W.222b “Lề đường nguy hiểm” để báo những nơi lề đường không ổn định, khi xe đi vào dễ gây văng đất đá hoặc bánh xe quay tại chỗ.

222b 1809100955

Biển số W.223 (a) “Vách núi nguy hiểm bên trái” để báo hiệu đường đi sát vách núi bên trái .

223b 1809100955

Biển số W.223 (b) “Vách núi nguy hiểm bên phải” để báo hiệu đường đi sát vách núi bên phải.

223a 1809100955

Biển số W.224 “Đường người đi bộ cắt ngang” để báo trước sắp tới phần đường dành cho người đi bộ sang qua đường.

224 1809100955

Biển số W.225 “Trẻ em” để báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như ở vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ.

225 1809100955

Biển số W.226 “Đường người đi xe đạp cắt ngang” để báo trước là gần tới vị trí thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường ô tô.

226 1809100955

Biển số W.227 “Công trường” để báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường.

227 1809100955

Biển số W.228 (a) “Đá lở” để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương trái sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi.

228b 1809100955

Biển số W.228 (b) “Đá lở” để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương phải sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi.

228a 1809100955

Biển số W.228c “Sỏi đá bắn lên” để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

228c 1809100956

Biển số W.228d “Nền đường yếu” để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

228d 1809110941

Biển số W.229 “Dải máy bay lên xuống” để báo trước đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn.

229 1809100956

Biển số W.230 “Gia súc” để báo trước gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường, đường ở vùng đồng cỏ của nông trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên.

230 1809100956

Biển số W.231 “Thú rừng vượt qua đường” để báo trước gần tới đoạn đường thường có thú rừng qua đường như đường đi qua rừng hay khu vực bảo tồn thiên nhiên cấm săn bắn.

231 1809100956

Biển số W.232 “Gió ngang” để báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh gây nguy hiểm.

232 1809100956

Biển số W.233 “Nguy hiểm khác” được đặt nếu trên đường có những nguy hiểm mà không thể vận dụng được các kiểu biển từ biển số W.201a đến biển số W.232.

233 1809100956

Biển số W.234 “Giao nhau với đường hai chiều”: Trên đường một chiều, để báo trước sắp đến vị trí giao nhau với đường hai chiều.

234 1809100956

Biển số W.235 “Đường đôi” để báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng dải phân cách cứng.

235 1809100956

Biển số W.236 “Kết thúc đường đôi” để báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng dải phân cách cứng.

236 1809100956

Biển số W.237 “Cầu vồng” dùng để nhắc nhở lái xe phải thận trọng. Biển đặt ở trên đoạn đường sắp đến công trình có độ vồng lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn.

237 1809100956

Biển số W.238 được đặt trên đường nhánh nhập vào đường cao tốc để báo cho các phương tiện đi trên đường này biết có “Đường cao tốc phía trước”.

238 1809100956

Biển số W.239 “Đường cáp điện ở phía trên” đặt  ở những nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường.

239 1809100956

Biển báo W.240 “Đường hầm” để nhắc lái xe chú ý chuẩn bị đi vào hầm đường bộ.

240 1809100956

Biển số W.241 “Ùn tắc giao thông” để báo đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông.

241 1809100956

Biển số W.242 (a) “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ” để bổ sung cho biển số W.211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”, đặt biển số W.242 (a) để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ. Biển đặt trên đường bộ cách ray gần nhất của đường sắt 10 m.

242a 1809100956

Biển số W.242 (b) “Nơi 2 đường sắt giao vuông góc với đường bộ” để bổ sung cho biển số W.211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”, đặt biển số W.242 (b) để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ. Biển đặt trên đường bộ cách ray gần nhất của đường sắt 10 m.

242b 1809100957

 

Biển báo số W.243 (a) “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ” để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn Đặt cách ray gần nhất 50m.

243a 1809100957

Biển báo số W.243 (b) “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ” để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn Đặt cách ray gần nhất 100m.

243b 1809100957

Biển báo số W.243 (c) “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ” để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn Đặt cách ray gần nhất 150m.

Screenshot 2022 01 13 120432

Biển số W.244 “Đoạn đường hay xảy ra tai nạn” dùng để cảnh báo nguy hiểm đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý.

244 1809100957

Biển số W.245 (a) “Đi chậm” dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm.

245a 1809100957

Biển số W.245 (b) “Đi chậm” dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm.

245b 1809100957

Biển số W.246 (a) “Chú ý chướng ngại vật ở giữa” dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng sang hai bên trái và phải.

246a 1809100957

Biển số W.246 (b) “Chú ý chướng ngại vật” dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng theo bên phải.

246c 1809100957

Biển số W.246 (c) “Chú ý chướng ngại vật” dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng theo bên trái.

246b 1809100957

Biển số W.247 “Chú ý xe đỗ” để cảnh báo có các loại xe ôtô, máy kéo, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi xe ôtô hoặc ôtô đầu kéo, xe máy chuyên dùng đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy.

247 1809100957